Samfunnsfag, dobbeltime

I denne dobbelttimen skal elevene lære om hvilke utviklingsutfordringer vi står overfor som verdenssamfunn og hvilke utfordringer vi allerede har løst. Timene består av til sammen seks moduler, som vist nedenfor. Disse brukes best i sammenheng, men det er også mulig å bruke kun enkeltkomponenter, for eksempel “sjimpansetesten” eller statistikkoppgaven.

Kompetansemål
 • Utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løsningsforslag muntlig og skriftlig med presis bruk av fagbegrep.
 • Bruke sammennfallende og motstridende informasjon fra statistikk til å drøfte ei samfunnsfaglig problemstilling.
 • Diskutere begrepne økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og bærekraftig utvikling og forholdet mellom de.
 • Gjøre greie for ulike forklaringer på hvorfor det fins fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verden.
Plan for timen
 • En kort test om global utvikling –  hvor står vi i dag?
 • En forklarende videosnutt produsert av Digni og NLM
 • En statistikkoppgave om utviklingen i verden mellom 1990 0g i dag
 • En kort introduksjonsvideo til FNs bærekraftsmål
 • En gruppeoppgave for å vise sammenhengen mellom bærekraftsmålene
 • En oppsummerende video om bærekraftsmålene
Du trenger
 • Projektor
 • PC/nettbrett med internett (lærere og elever)
 • Oppgaveark til alle elevene (“sjimpansetest”)
 • Oppdragsark til gruppene (statistikkoppgave)
 • Ikonsett til gruppearbeid om bærekraftsmålene.
Læreplan for timen

Klikk på ikonet for å laste ned

DEL 1: SJIMPANSETESTEN

Hvor står verden i dag? Elevene skal få prøve seg på en individuell oppgave bestående av seks spørsmål. Testen kan lastes ned her og deles ut til alle elevene. Noen av spørsmålene er kanskje litt vanskelige, og i de fleste tilfellene må nok elevene gjette. De skal krysse av det alternativet de tror er riktig svar.

DEL 2: FORKLARENDE VIDEOSNUTT

10 MINUTTER

Elevene får nå se en videoreportasje som forklarer testen de nettopp har vært med. Reportasjen er produsert av Digni og NLM, men benytter seg også av materiale produsert av Gapminder Foundation.

DEL 3: STATISTIKKOPPGAVE

Nå skal elevene selv få øve seg med statistikk. Vi skal ta utgangspunkt i tre land hvor NLM har misjonsprosjekter, samt Norge, for å se litt på hvordan utviklingen har vært i disse landene de siste 25 årene.
Klassen deles inn i åtte grupper som får hvert sitt oppdragsark. Hver gruppe må ha tilgang på PC/nettbrett med internett.

DEL 4: INTRODUKSJON TIL BÆREKRAFTSMÅLENE

10 MINUTTER

Høsten 2015 vedtok FNs generalforsamling 17 mål som verden i fellesskap skal forsøke å nå innen 2030. Alle land representert i FN er forpliktet til å jobbe for å nå disse målene.

DEL 5: GRUPPEOPPGAVE

Formålet med denne oppgaven er å bli kjent med de 17 målene og vise hvor tett de henger sammen med hverandre. Del klassen inn i grupper (maks 4-5 elever per gruppe). Gruppene får i oppgave å lage en prioritering av bærekraftsmålene, og presentere/argumentere disse for klassen. Sammenlign de forskjellige gruppenes prioriteringer.

DEL 6: OPPSUMMERENDE FILM

5 MINUTTER