Samfunnsfag, tredje time

I denne timen skal vi se nærmere på bistandens rolle i den globale utviklingen og debatter knyttet til dette. Avslutningsvis vil vi se på hvilke handlingsalternativer hver og en av oss har for å gjøre verden til et bedre sted.

Kompetansemål
  • Utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løsningsforslag muntlig og skriftlig med presis bruk av fagbegrep.
  • Diskutere begrepne økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og bærekraftig utvikling og forholdet mellom de.
  • Gjøre greie for ulike forklaringer på hvorfor det fins fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verden.
Plan for timen
  • Introduksjonsfilm med tidsinnstilt gruppeoppgave
  • Individuell, skriftlig oppgave
  • Film om handlingsalternativer
  • Kahoot med testspørsmål fra denne og foregående timer.
Du trenger
  • Projektor
  • PC med tilgang til internett (lærer)
Læreplan for timen

Klikk på ikonet for å laste ned

DEL 1: KORT INTRODUKSJON VED LÆRER

15 MINUTTER

Hva er egentlig bistand? Og hva fører bistanden til? I denne videoen får elevene et lynkurs i norsk bistand. Husk å dele klassen inn i grupper før visning ettersom det kommer en gruppeoppgave inni videoen.

DEL 2: INDIVIDUELL OPPGAVE (SKRIFTLIG)

1% av verdens rikeste eier i dag mer enn resten av verdens befolkning til sammen. Og dersom alle skulle hatt samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Norge, ville vi trenge 2,7 jordkloder (til sammenligning med Etiopia som ville trenge 0,5 jordkloder). Er det noe vi kan gjøre med dette? Utfordre elevene til å skrive ned fem ting, som de tror kan bidra til en mer rettferdig verden. Dersom læreren ønsker å vise fram flere eksempler på hvordan verden er urettferdig, anbefaler vi presentasjonen som kan lastes ned ved siden av her.

5-10 MINUTTER

DEL 3: HVA KAN DU GJØRE?

5-10 MINUTTER

På bakgrunn av filmen håper vi at eleven har fått flere innspill til hvordan han/hun kan bidra til en mer rettferdig verden. Er det noe eleven kan starte å gjøre med det samme? Dersom tid, ta diskusjonen i plenum og utfordre elevene til å begynne å gjøre en forskjell i dag!

DEL 4: OPPSUMMERENDE KAHOOT

Hva har elevene lært etter tre timer om global utvikling og bistand? Vi har laget en uhøytidelig Kahoot for å oppsummere!

5 MINUTTER