I Norge har vi en sterk tradisjon for å gi bistand til fattige land. Samtidig stiller stadig flere kritiske spørsmål til hvorfor vi skal gi bistand. I Norsk Luthersk Misjonssamband er vi opptatt av at flere skal ha kunnskap om bistand og engasjere seg i hvordan vi kan gjøre bistanden bedre. Derfor har vi laget disse sidene, sammen med paraplyorganisasjonen Digni. Her finner du lenker til undervisningsopplegg om global utvikling og bistand laget for NLMs skoler og lenker til andre ressurssider om globale utviklingsspørsmål.

Undervisningsopplegg om global utvikling

Skolebesøk

I Digni og NLM er vi opptatt av å serve skolene. Vi tilbyr gjerne besøk på skolene for å snakke om global utvikling og bistand. Ta kontakt ved å bruke skjemaet nedenfor. Husk å oppgi navn og e-postadresse!

Norsk Luthersk Misjonssamband er en fri og selvstendig misjonsorganisasjon på luthersk grunn som jobber under visjonen Verden for Kristus. NLM driver et omfattende evangeliserings- og bistandsarbeid i tre verdensdeler.

Digni er en paraplyorganisasjon som årlig får 160 millioner kroner i støtte fra Norad. Pengene fordeles til bistandsprosjekter i regi av medlemmene (deriblant NLM). Digni sjekker at pengene kommer frem og sikrer at prosjektene gir gode resultater.

Andre ressurssider om bistand og utvikling

NORSK BISTAND I TALL

FNs FAKTA OM VERDEN (GLOBALIS)

BISTANDSAKTUELT

KAN DU KNEKKE BISTANDSKODEN?

BISTANDSJOBBER OG NYHETER (GLOBAL PORTALEN)

GAPMINDER

VERDENSMAGASINET X

DU VERDEN! (PODCAST OM INTERNASJONALE NYHETER)